Vejen til en bæredygtig virksomhedskultur

Tanken bag

First mover

Der er mange, der allerede faciliterer bæredygtigheds-forløb også ift. FN’s verdensmål (Sustainable Development Goals, SDG) og der er mange, der kan lave virksomhedsevents i utraditionelle rammer med fokus på socialt samvær og organisationsudvikling. Men vi kombinerer det bedste af disse verdener, og tilbyder et workshop/seminar-koncept for virksomheder med verdensmålene i fokus og med stor vægt på en bæredygtig fysisk ramme og aktivering undervejs. Forløbene skræddersyes hver gang til kundens behov, men indenfor en fast konceptuel ramme.  

På samme måde, som man ift. bæredygtighed ofte opererer med en tre-dobbelt bundlinje (miljømæssig, forretningsmæssig/økonomisk og social bundlinje), sætter vores forløb de tre elementer i fokus på den måder, at vi indholdsmæssigt adresserer to issues: Hvordan skal I arbejde med bæredygtighedsprincipper? Og hvad betyder det for jeres forretnings-strategier? Vi gør det på en form, der ryster jeres gruppe sammen socialt omkring oplevelser og små opgaver/øvelser. 

Vi konstruerer således et forløb, hvor man ’kan mærke’ bæredygtigheden og tage kollektivt bestik af en virksomheds kurs mod 2030 og SDG´ernes opfyldelse. Og selvom man måske har valgt at være i en utraditionel ramme, er høj kvalitet og et grundlæggende højt komfort-niveau en forudsætning. 

Verdensmål

Udbytte

Vores faseopdelte forløb vil tiltale virksomheder, der endnu ikke er mål i med deres SDG-strategi. Det skal både kunne starte fra ’scratch’ eller bringe virksomheder, der har taget de første spæde skridt mod en verdensmålshandleplan, videre i deres udvikling. Vi hjælper dér, hvor virksomheden på den ene side er helt opmærksom på behovet for at knytte sig til SDG både brand- og forretningsmæssigt, men på den anden side mangler redskaber og metoder til effektivt at kunne lave en handleplan alene baseret på egne, interne ressourcer.

Vi sikrer virksomheden at den efter endt proces står med en operationel SDG-handleplan, som den kan navigere efter forretningsmæssigt, ledelsesmæssigt og PR/kommunikationsmæssigt. Handleplanen udarbejdes i samklang med eksisterende værdigrundlag, mission/vision, HR- og CSR-policies og skaber ny og forstærket sammenhæng i virksomhedens strategigrundlag. Den vil være virksomhedens bidrag til en verden, der bevæger sig i den rigtige retning, da den lægger sig ind i den allerstørste globale sammenhæng og knytter sig til en lang række sammenlignelige danske initiativer.

Vi tilbyder undervejs en proces, der bringer organisationens ledelse sammen om grundlæggende, værdibaserede spørgsmål og konkrete teambaserede aktiviteter, der styrker ledelsens sammenhængskraft.

Forløbet

Forløbet består af en fase 0, en fase 1-4 og en fase 5->. 

Fase 0: Opstarten 

Et éndags-, opstartsevent fra morgen til sidst på eftermiddagen eller ud på aftenen. Det består af et formiddagsmodul med virksomhedens egen agenda, et eftermiddagsmodul med introduktion til SDG og evt. en mini-workshop med udpegning af verdensmål, som virksomheden gerne vil gå videre med. Det sidste indslag er en team-aktivering, som også kan trække henover et bidrag til et fællesproduceret aftenmåltid eller lignende. 

Fase 1-4: Frem mod en handleplan 

Dette forløb strækker sig formentlig over en 3-4 måneders tid afhængig af den enkelte virksomheds muligheder og planlægning. Det består af:  

Fase 1: Sparringforløb 1:1 mellem direktører, chefer og ledere, som er involveret i processen, og konsulenterne med forberedelse til strategimødet. 

Fase 2: Halvanden-dags strategimøde.  

Fase 3: En intern, workshopsbaseret proces i afdelingerne/divisionerne.  

Fase 4: Et to-dages strategiseminar.  

Fase 5->: Den endeligestrategiske handleplan 

Det er her, at man udarbejder den strategiske handleplan frem mod 2030, som er milepælen for hele SDG-projektet globalt set. Dette kræver selvstændig, tæt planlægning og dialog med virksomheden, og formentlig inddragelse af flere eksperter og co-creators fra vores netværk. Det endelige forløb vil afhænge af virksomhedens størrelse og organisering, dens ledelse, dens primære udfordringer, de valgte SDG´ers karaktér og hvor indgribende og forandringer, det vil være at forfølge målene.

Partnerskaber for handling - Kilde: NIRAS

Venues

Vi har aftaler og samarbejdsrelationer med en række indendørs konferencesteder med bæredygtighedscertificeringen på plads. Vi kan også arrangere deciderede ´teltcamps´ i naturen. Vi kan arrangere forløb i hele Danmark og i udlandet, f.eks. så én af faserne er i Danmark og en anden i udlandet.

Forplejning

Afhænger af valg af venue og om vi bringer egne kokke, men der leveres bæredygtig kost af højeste kvalitet. 

Pris

Der kan i sagens natur desværre ikke opereres med en fast pris da ydelsen ikke er et standardiseret produkt. Hvert forløb vil være enestående og fuldstændigt tilpasset virksomhedens behov, valg af venues, valg af oplægsholdere og inspirationsbesøg, deltagerantal – og budgetter.  

I stedet yder vi tilbud i tre runder, hver gang efter grundig forudgående dialog med virksomheden. Ét tilbud på fase 0, ét tilbud på fase 1-4 og ét tilbud på fase 5.

Hvem er vi?

Peter Bentzon & Co- er i dette koncept en del af en treenighed og har derfor to co-creators med i forløbet.  

Urban Agenda er stiftet, ejet og drevet af Nikolaj Sveistrup og leverer tanker, bistand og nye løsninger til indenfor byudvikling, byggeri, strategisk byledelse og urban fremtidsforskning.  

Nikolaj modererer, planlægger og holder taler om alle slags urbane agendasetting-aktiviteter. Han leder også projekter og nye initiativer med fokus på byledelse, nye metoder til bæredygtig handling, strategisk håndtering af verdensmål og reel udvikling lokalt, nationalt og internationalt. Urban Agenda er tillige associeret partner hos Instituttet for Fremtidsforskning – … og så elsker Nikolaj bål og inviterer gerne dig og dine kollegaer med i skoven til en god samtale i ildens skær i konceptet ”Food, Fire & Thoughts”.    

Due Hospitality er et af Danmark bedste incentive- og eventbureauer, som arbejder hårdt året rundt for at skabe store resultater for kunderne. Det gør stifteren Kim Due Jensen og hans hold i kraft af målrettethed og en evig fokusering på resultater: deres kunders resultater! Due Hospitality eksekverer skræddersyede incentive- og eventprogrammer, som er designet til at imødekomme kundernes behov og krav. Alle incentives planlægges i en personlig dialog med kunden, fra planlægning og udførelse til den endelige evaluering. 

Due Hospitalitys netværk er globalt, så man kan opfylde alle forventninger til det perfekte incentive- eller rejseprogram. 

Kontakt

Er I blevet inspirerede og vil gerne høre nærmere, så kontakt Peter Bentzon på tlf. 21593447, mail: peter@peterbentzon.dk for en indledende, uforpligtende dialog.