Ydelser

Hos Peter Bentzon & Co-

Peter Bentzon er en erfaren leder ift. forretningsudvikling og organisationsforandring i kultursektoren. Han fokuserer primært på kommercielle strategier, partnerskaber/funding, og hvordan aktører bringes sammen på kryds og tværs. Men Peter er også optaget af det byggede kulturmiljø og andre former for fysisk byggeri på flere niveauer. Det kan bl.a. være hvordan kulturbygninger (forstået som ’venues’) kan aktiveres, men i den senere tid også hvorledes bæredygtighedskriterier og FN’s verdensmål sætter sig forretningsmæssigt og kommunikativt igennem ift. kunsten at bygge.

Et eksempel på sidstnævnte er strategiforløbet: Vejen til en bæredygtig virksomhedskultur

Transformationsprocesser
Foto: Mark Salomon

Transformations­­processer

Peter Bentzon & Co- deler vores indsigter i hvilke nye forretningsgange og forretningsmodeller, som kan blive konsekvensen af en forandringsproces, hvad enten det er en ekspansion, en fysisk flytning eller en strategisk omlægning. Det drejer sig om hvordan sådanne processer organiseres og i hvilken rækkefølge, tingene skal gøres. 

Eksempel fra bagkatalogetFlytningen af Dansk Arkitektur Center fra Gl. Dok til BLOX.

Forretningsudvikling
Foto: Mark Salomon

Forretnings­­udvikling

Peter Bentzon & Co- identificerer og implementerer nye greb, der kan gavne trafik, besøgstal og indtjening. Vi afklarer hvordan et ønsket udviklingsprojekt kan finde finansiering og hvilke samarbejdspartnere I skal søge. Vi rådgiver om hvilken forretningsmodel, der skal lægges til grund for et givent udviklingsprojekt, og hvilke værditilbud der skal gives til investorer, donorer og målgrupper. 

Eksempel fra bagkatalogetSamarbejdet mellem Kraft & Partners og Det Kgl. Teater om ledelsesudvikling, herunder 24 timers talentseminar og lancering af Det Kgl. Ledelsesakademi.

Partnerskaber
Foto: Mark Salomon

Part­­ner­­­ska­­ber

Peter Bentzon & Co- hjælper med at afklare om I skal tage opgaverne på jer selv eller finde en ekstern samarbejdspartner. Vi bistår med hvordan I kan aktivere jeres eget og samarbejdspartnerens brand i en situation, hvor de klassiske reklameformer og sponsorater langt hen ad vejen er forsvundet. Vi rådgiver om hvordan I finder jeres samarbejdspartnere og hvordan I sætter partnerskaberne sammen, også mht. målsætninger og forventningsafstemning.

Eksempel fra bagkataloget: Samarbejdet mellem Montana, Det Kgl. Teater og Edition-s om videoværket ’Tributes – Pulse’ af Bill Morrison og Simon Christensen, opført ved skuespilhuset i en spejlkasse bygget af Montana Grid og designet i et helt nyt surround sound 7:2 lydsystem.

Venue activation og client engagement
Foto: Mark Salomon

Venue activation og client engagement

Peter Bentzon & Co- har mange års erfaring med at sikre det bedst mulige økonomiske udbytte af de fysiske rum, institutionerne råder over, og om hvordan der skabes trafik og besøgende. Det handler bl.a. også om at gøre det attraktivt for brands at benytte jeres faciliteter til deres kunder, medarbejdere m.fl.

Eksempel fra bagkataloget: Wu-Tang Clan og mange flere i Søndermarken ifm. den første Vanguard Music Festival.

Konceptudvikling
Foto: Mark Salomon

Koncept­­udvikling

Peter Bentzon & Co- tilbyder kvalitetssikring af jeres ideer og visioner, og bistår med at få dem beskrevet præcist ift. værditilbud og målgrupper.

Eksempel fra bagkataloget: Samlet kommerciel strategi for De Kongelige Slotshaver.

Tværgående rådgivning
Foto: Mark Salomon

På tværs

Peter Bentzon & Co- rådgiver om at skabe events og samarbejder, der går på tværs af kulturinstitutioner. Vi peger på hvornår det giver mening at markedsføre hinanden og samarbejde om tilbud til publikum, samt hvorledes sådanne samarbejdsaftaler sættes sammen.

Eksempel fra bagkataloget: Co-produktion mellem Det Flydende Teater/Teatergrad og Dansk Arkitektur Center, ”FLYGT”, om PH´s og Arne Jakobsens flugt over Øresund i 1943, med premiere på DAC.