PETER BENTZON & CO-

HAR SIDEN STARTEN I 2020 BESKÆFTIGET SIG MED FØLGENDE

KULTUR

Barc Scandinavia logo

Associeret Partner og Formand for Advisory Board.

Projektudvikling og fundingprocesser.

AFSMK, American Friends of SMK, The National Gallery of Denmark

Partnerskabsstrategi (i regi af BARC).

Logo for Maison du Danemark, Sisters Academy og CC

Feasibility study.

Logo for Dansk Teater 300 år

Rådgivning om fondsansøgninger.

Aftagerpanel.

KulturErhverv.nu

Bestyrelsesmedlem.

SOCIOKULTUR

Koncept for medlems-community.

Det frie Gymnasium. Foranalyse til byggeprojekt.

Co-creator på det komprimerede partnerforløb ‘Den Flydende Arbejdsplads 2025’.

Undervisning i metodeudvikling.

Logo for Videnscentret Fertility Care

Funding: plan og proces.

BYGGEKULTUR

CG Jensen

Strategiplan 2022-24

Wissenberg

Caseprojekt, genanvendelse af tagteglsten.