Om Peter Bentzon & Co-

Peter Bentzon

Peter Bentzon & Co- har mere end 25 års erfaring med kommerciel forretningsudvikling i store betydende kulturinstitutioner, både med skabelsen af nye kulturmonumenter (Operaen, Skuespilhuset, DAC i BLOX) og med udviklingen på de kulturhistorisk største (Kronborg, Christiansborg). For én ting er dog at monumenterne står der. Noget andet er at få dem til at leve i deres samtid. Dette sker gennem driftssikker ledelse af både mennesker og projekter, udvikling af nyt indhold og nye produkter, og eksekvering af meningsfulde begivenheder og events. Til formålet går Peter Bentzon og Co- ind for at møde omverdenen med troværdig kommunikation og i ligeværdige partnerskaber.

Med afsæt i en overbevisning om værdien i at kulturlivet har monumenter, hvad end det er en fysisk bygning eller en stor kulturel eller sportslig begivenhed, samskaber Peter Bentzon & Co- forretningsmodeller med kulturelle og kommercielle partnere, bistår med at sætte partnerskaber op og rådgiver om hvorledes der kan løftes økonomi på klart og oplyst grundlag. Foruden styrkelsen af institutionernes økonomier og besøgstal, har det også været en forandringsindsats i brand-kendskabets tjeneste.

Transparent

CV Peter Bentzon

LinkedIn-profil

2014 -> 2020 Chef for Projektfinansiering og Forretningsudvikling på Dansk Arkitektur Center

2012 -> 2014 Kommerciel chef i Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme

2007 -> 2012 Kommerciel chef på Det Kongelige Teater.

2006 -> 2007 Chef for direktionssekretariatet på Det Kongelige Teater.

1993 -> 2005 Direktionssekretær på Det Kongelige Teater

1992 -> 1993 Fuldmægtig i Forsvarsministeriet

Cand.scient.pol fra Københavns Universitet + MPA fra Copenhagen Business School.

Medlem af bestyrelsen for ”Fonden Rued Langgaard Udgaven”2012-15

Formand for Det Kongelige Teaters Balletskole i Odense 2002-2007

Bestyrelsen for N. Zahles Skole fra 1998-2007

Styregruppemedlem for kulturfestivalen ”Golden Days in Copenhagen”, 1999- 2008.

Forretningsudvalget i VL gruppe 36 2007-09

Medlem af et Advisory Board under Dansk Badminton Forbund, ”Advise Guld 2012”, 2009-11