Om Peter Bentzon & Co-

Peter Bentzon

Peter Bentzon & Co- har mere end 25 års erfaring med kommerciel forretningsudvikling i store betydende kulturinstitutioner, både med skabelsen af nye kulturmonumenter (Operaen, Skuespilhuset, DAC i BLOX) og med udviklingen på de kulturhistorisk største (Kronborg, Christiansborg). For én ting er dog at monumenterne står der. Noget andet er at få dem til at leve i deres samtid. Dette sker gennem driftssikker ledelse af både mennesker og projekter, udvikling af nyt indhold og nye produkter, og eksekvering af meningsfulde begivenheder og events. Til formålet går Peter Bentzon og Co- ind for at møde omverdenen med troværdig kommunikation og i ligeværdige partnerskaber.

Med afsæt i en overbevisning om værdien i at kulturlivet har monumenter, hvad end det er en fysisk bygning eller en stor kulturel eller sportslig begivenhed, samskaber Peter Bentzon & Co- forretningsmodeller med kulturelle og kommercielle partnere, bistår med at sætte partnerskaber op og rådgiver om hvorledes der kan løftes økonomi på klart og oplyst grundlag. Foruden styrkelsen af institutionernes økonomier og besøgstal, har det også været en forandringsindsats i brand-kendskabets tjeneste. Sigtet er et relevant og bæredygtigt kulturliv.

Byggeri, byudvikling og arkitektur betragtes i denne sammenhæng også som kultur, tilmed en kulturform der har den mest afgørende indvirken på vores liv.

Co-?

Bindestregen i Co- skal læses som i co-operation, co-existence, co-creation, co-economy osv. Peter Bentzon & Co- laver meget ofte sine projekter i tæt samarbejde med andre. 

Peter Bentzon & Co- indgår for tiden i fem faste samarbejdsrelationer med skarpe og dygtige co-creators:

Med BARC Scandinavia www.barcscandinavia.com i diverse projekter foruden i den ledende rådgivende rolle som formand for Advisory Board. Samarbejdet har rod i 10 års relationer til partnerne Martin Buck Hegaard og Frederik Fabricius i forskellige roller og forklædninger. BARC har udviklet et rent verdensklasse-koncept som grundlag for en 360 graders tilgang til kulturinstitutioners resiliens og relevans i en omskiftelig verden. 

Samarbejdet med Kraft & Partners www.kraft-partners.dk baserer sig på mere end 15 års professionelt bekendtskab med Markus Bjørn Kraft bl.a. i sponsorforholdet mellem CSC og Det Kgl. Teater og projekter som Det Kgl. Ledelsesakademi og Verdensklasse på Dansk. Peter Bentzon & Co- og Kraft & Partners er i dag i kontorfællesskab i Valby, hvor der er konstant dialog om de faglige krydsfelter. Foruden at være toplederrådgiver og ekspert i forandringsledelse, er Markus en af landets førende fondseksperter, og står bl.a. for udgivelsen af den årlige fondsanalyse.

Forholdet til Great Meetings www.greatmeetings.dk bygger også på en mere end 10 år gammel relation til ejeren Claus Sneppen, der blev indledt på Det Kgl. Teater da 3rd Dimension, som Claus var partner i dengang, foretog en gennemgribende gæsterejse- og oplevelsesarkitektur analyse af teatrets tre venues; et greb, der dengang var forud for sin tid. Det er Claus Sneppen stadig, bekendtskabet varede ved og i dag samarbejder Great Meetings og Peter Bentzon & Co- om en række projekter, både i praksis og på idéplan, skriver debatindlæg sammen o.lign. 

Virksomheden Urban Agenda www.urbanagenda.dk er af nyere dato, men Peter Bentzon og stifter og CEO af Urban Agenda Nikolaj Sveistrup sad sammen i chefgruppen på Dansk Arkitektur Center i de vigtige år med flytningen til BLOX, og har siden haft en tæt relation omkring en række samskabte projekter som f.eks. et længere strategiforløb for CG Jensen, der skal sætte entreprenørvirksomheden i stand til at blive klimaneutral i 2029. Urban Agenda er også med i diverse projekter med Great Meetings og Due Hospitality.

Bekendtskabet med Due Hospitality www.duehospitality.com har rødder i 00’erne, hvor Kim Due Jensen arbejdede hos Sport & Event International sammen med legendariske Bjarne VM Jensen, en anden kær bekendt af Peter Bentzon & Co-. Kim Due og konsorter er idérige som få, med et skarpt blik for og enorm erfaring med at kreere unikke events og aktiviteter på B-t-B og ledelsesniveau, der understøtter strategiforløb o.lign. 

CV Peter Bentzon

LinkedIn-profil

2014 -> 2020 Chef for Projektfinansiering og Forretningsudvikling på Dansk Arkitektur Center

2012 -> 2014 Kommerciel chef i Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme

2007 -> 2012 Kommerciel chef på Det Kongelige Teater.

2006 -> 2007 Chef for direktionssekretariatet på Det Kongelige Teater.

1993 -> 2005 Direktionssekretær på Det Kongelige Teater

1992 -> 1993 Fuldmægtig i Forsvarsministeriet

Cand.scient.pol fra Københavns Universitet + MPA fra Copenhagen Business School.

Medlem af bestyrelsen for ”Fonden Rued Langgaard Udgaven”2012-15

Formand for Det Kongelige Teaters Balletskole i Odense 2002-2007

Bestyrelsen for N. Zahles Skole fra 1998-2007

Styregruppemedlem for kulturfestivalen ”Golden Days in Copenhagen”, 1999- 2008.

Forretningsudvalget i VL gruppe 36 2007-09

Medlem af et Advisory Board under Dansk Badminton Forbund, ”Advise Guld 2012”, 2009-11